Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Euroopan unionin toimielimet

EU:lla on toimielinjärjestelmä, jolla pyritään edistämään unionin arvoja ja tavoitteita sekä palvelemaan unionin, sen kansalaisten ja jäsenmaiden etuja. Sen avulla myös varmistetaan EU:n politiikkojen ja toimien johdonmukaisuus, tehokkuus ja jatkuvuus.

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 13 artiklan mukaan toimielinjärjestelmä koostuu seitsemästä toimielimestä:

  • Euroopan parlamentti
  • Eurooppa-neuvosto
  • Euroopan unionin neuvosto (kutsutaan yleisesti ”neuvostoksi”)
  • Euroopan komissio
  • Euroopan unionin tuomioistuin
  • Euroopan keskuspankki
  • tilintarkastustuomioistuin.

Kukin toimielin toimii sille perussopimuksissa annetun toimivallan rajoissa sekä niissä määrättyjen menettelyjen, edellytysten ja tavoitteiden mukaisesti.

Euroopan parlamenttia, neuvostoa ja komissiota avustavat Euroopan talous- ja sosiaalikomitea sekä alueiden komitea, joilla on neuvoa-antava tehtävä.