Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention blev undertegnet af Europarådet i 1950 og er en international traktat, som har til formål at beskytte menneskerettighederne og de fundamentale frihedsrettigheder i Europa. Alle 47 lande, der udgør Europarådet, har tiltrådt konventionen, og heraf er 28 medlemmer af EU.

Konventionen oprettede Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, der har til opgave at beskytte individer mod krænkelse af deres menneskerettigheder. Enhver person, hvis rettigheder i henhold til konventionen er blevet krænket af en deltagende stat, kan indbringe en sag for domstolen. Dette var en nyskabelse, da det gav borgerne rettigheder i en international arena. Afgørelser om krænkelse af menneskerettigheder er bindende for de berørte lande. Europarådets Ministerkomité overvåger afgørelsernes fuldbyrdelse.

Konventionen har en række protokoller, som ændrer dens funktionsmåde.

Lissabontraktaten, som trådte i kraft den 1. december 2009, giver EU tilladelse til at tiltræde Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, og i 2013 blev et udkast til aftale om tiltrædelse afsluttet.