Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Europeisk avdelning för yttre åtgärder

Den höga representanten för utrikes frågor och säkerhetspolitik har till sin hjälp den europeiska avdelningen för yttre åtgärder, som är EU:s diplomattjänst. Avdelningen stöder den höga representanten när hon utför sitt mandat att styra EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik (Gusp) och i hennes befogenhet som vice ordförande i kommissionen för att där uppfylla de ansvarsområden som åligger den för utrikes relationer. Den europeiska avdelningen för yttre åtgärder ger också stöd  till ordföranden i europeiska kommissionen, till ordföranden i rådet och till kommissionens medlemmar när de utöver sina respektive funktioner på området externa relationer.

Den europeiska avdelningen för yttre åtgärder är sammansatt av tjänstemän och andra ombud från EU, däribland personal från EU-ländernas diplomattjänster.

Också integrerade i den europeiska avdelningen för yttre åtgärder är delegationer från EU och de strukturer för krishantering som finns mitt i rådets generalsekreteriat, såsom Crisis Management and Planning Directorate (CMPD), Civilian Planning and Conduct Capability (CPCC)  och Europeiska unionens militära stab (EUMS).