Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

EU-Udenrigstjenesten

Den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (HR) er i udførelsen af sine opgaver hjulpet af EU-udenrigstjenesten, EU's diplomatiske tjeneste. EU-Udenrigstjenesten støtter HR i hendes opgave med at udføre EU's fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP), i hendes kapacitet som formand for Udenrigsrådet og i hendes kapacitet som næstformand for Kommissionen i inden for Kommissionen at opfylde hendes forpligtelser i forbindelse med Kommissionens forhold udadtil. EU-Udenrigstjenesten yder desuden støtte til Formanden for Det Europæiske Råd, Formanden for Rådet samt medlemmerne af Kommissionen i udøvelsen af deres respektive funktioner inden for de udenrigspolitiske områder.

EU-Udenrigstjenesten består af medlemmer af kompetente myndigheder og andre agenter fra EU, herunder personale fra EU-landenes diplomatiske repræsentationer.

EU-delegationer samt strukturer til krisehåndtering inden for Rådets Generalsekretariat såsom Direktoratet for Krisestyring og Planlægning (CMPD), Den Civile Planlægnings- og Gennemførelseskapacitet (CPCC) og Den Europæiske Unions Militærstab (EUMS) er ligeledes indbefattet af EU-udenrigstjenesten.