Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Europeiska utvecklingsfonden

Europeiska utvecklingsfonden (EUF) inrättades genom Romfördraget 1957. Den är EU:s viktigaste redskap för utvecklingsbistånd till länderna i Afrika, Västindien och Stilla havet (AVS-länderna) och till EU:s utomeuropeiska länder och territorier.

Genom fonden finansieras projekt och program som bidrar till dessa länders ekonomiska, sociala eller kulturella utveckling. Den finansierar också program för regionalt samarbete och integration.

Flera former av stöd används, t.ex. bidrag, offentliga upphandlingskontrakt och finansieringsinstrument som lån, garantier, eget kapital eller kapital likställt med eget kapital, investeringar eller aktieinnehav samt riskdelningsinstrument.

EUF finansieras av EU-länderna och är i nuläget inte en del av EU:s allmänna budget, trots att en post för fonden finns reserverad i budgeten sedan 1993. Fonden kommer att fortsätta finansiera utvecklingsarbete i AVS-länderna och de utomeuropeiska länderna och territorierna under perioden 2014-2020.

Den elfte omgången av fonden (2014-2020) har tilldelats 30,5 miljarder euro, och ytterligare 2,6 miljarder euro kommer att göras tillgängliga genom Europeiska investeringsbanken i form av lån från dess egna resurser.