Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

Europees Ontwikkelingsfonds

Het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF), dat in 1957 bij het Verdrag van Rome werd opgericht, is het belangrijkste EU-financieringsinstrument voor de samenwerking met landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (de ACS-landen) en met de landen en gebieden overzee (LGO's).

Het EOF financiert ieder project of programma dat bijdraagt tot de economische, sociale of culturele ontwikkeling van de betrokken landen. Het financiert ook regionale samenwerkings- en integratieprogramma's.

Het EOF gebruikt verschillende financieringsvormen, met inbegrip van subsidies, overheidsopdrachten en financiële instrumenten als leningen, garanties, aandelen of quasi-aandelenbeleggingen of deelnemingen in andere risicodragende instrumenten.

Het EOF wordt gefinancierd door de EU-landen en maakt nog geen deel uit van de algemene begroting van de EU, hoewel er al sinds 1993 een begrotingsonderdeel voor is gereserveerd. Het EOF blijft in de periode 2014-2020 ontwikkelingssamenwerking met ACS-landen en LGO´s financieren.

Het elfde EOF (2014-2020) heeft 30,5 miljard EUR toegewezen gekregen; daarnaast zal er 2,6 miljard EUR vrijgemaakt worden door de Europese Investeringsbank in de vorm van kredieten uit eigen middelen.