Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Euroopan kehitysrahasto

Rooman sopimuksella vuonna 1957 perustettu Euroopan kehitysrahasto (EKR) on EU:n tärkein tukiväline kehitysyhteistyössä Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maiden (AKT-maat) sekä merentakaisten maiden ja alueiden (MMA:t) kanssa.

Euroopan kehitysrahasto rahoittaa hankkeita tai ohjelmia, joilla edistetään kyseisten maiden taloudellista, sosiaalista tai kulttuurista kehitystä. Se rahoittaa myös alueellisen yhteistyön ohjelmia ja integraatio-ohjelmia.

EKR käyttää useita rahoitustyyppejä, mukaan luettuna avustukset, hankintasopimukset ja rahoitusvälineet, kuten lainat, vakuudet, oman pääoman ehtoiset tai sen luonteiset sijoitukset tai osakkuudet sekä riskirahoitus.

EU-maat rahoittavat Euroopan kehitysrahaston toimintaa, eikä se vielä kuulu EU:n yleiseen talousarvioon, vaikka sille on varattu talousarviossa oma otsake vuodesta 1993. EKR rahoittaa edelleen kehitysyhteistyötä AKT-maiden ja merentakaisten maiden ja alueiden kanssa vuosina 2014-2020.

Yhdennentoista EKR:n (2014-2020) määräraha on 30,5 miljardia euroa. Lisäksi Euroopan investointipankki myöntää omista varoistaan lainojen muodossa 2,6 miljardia euroa.