Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

Hof van Justitie van de Europese Unie

Het Hof van Justitie van de Europese Unie (HJEU) werd in 1952 opgericht. Het Verdrag van Lissabon was een uitbreiding van het toepassingsgebied ervan. Het HJEU bestaat uit de volgende 2 afdelingen:

  1. Hof van Justitie: dit Hof blijft prejudiciële beslissingen geven, hoort sommige vorderingen tegen EU-instellingen die door EU-landen worden ingesteld en is een hogere voorziening tegen een beslissing van het Gerecht. Het doet nu ook uitspraken op het gebied van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid en neemt beslissingen over politiële en justitiële samenwerking in strafzaken en kwesties die voortkomen uit het Handvest van de grondrechten.
  2. Gerecht: dit Hof is bevoegd om rechtsgedingen tegen EU-instellingen ingesteld door burgers en in sommige gevallen door EU-landen te horen. Het doet ook uitspraken in geschillen over arbeidsrelaties tussen de EU-instellingen en hun ambtenaren.