Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Den Europæiske Unions Domstol

Den Europæiske Unions Domstol blev oprettet i 1952. Lissabontraktaten udvidede dens retlige område. Den Europæiske Unions Domstol består af følgende 2 afdelinger:

  1. Domstolen: Denne domstol træffer afgørelse i præjudicielle spørgsmål, behandler sager mod EU-institutioner, der er anlagt af EU-lande, og fører appelsager fra Retten. Den træffer nu også afgørelser inden for området retfærdighed, frihed og sikkerhed, og den træffer beslutninger om politisamarbejde og retligt samarbejde i straffesager samt om spørgsmål i forbindelse med EU's charter om grundlæggende rettigheder.
  2. Retten: Denne domstol har jurisdiktion til at behandle sager mod EU-institutioner, der er anlagt af borgere, og i nogle tilfælde af EU-lande, samt til at føre appelsager over domme afgivet af Personaleretten. Den træffer også afgørelser i sager om ansættelsesforhold mellem EU’s institutioner og deres ansatte.