Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Europabolag

Europabolag (även betecknat SE efter den latinska benämningen ”Societas Europaea”) är bolag som lyder under EU-rätten. Särskilda rättsregler gäller för dem, och de verkar som egna juridiska personer i hela EU.

EU antog 2001, efter ungefär 30 års förhandlingar, förordningen om Europabolag och det tillhörande direktivet om arbetstagarinflytande i Europabolag.

Den här lagstiftningen trädde i kraft 2004. Den har som syfte att minska företagens administrativa kostnader, ger dem en bolagsform som lämpar sig för deras gränsöverskridande verksamhet inom EU, och hjälper dem att undvika en del av det juridiska och praktiska krångel som blir följden om man måste rätta sig efter tjugoåtta olika rättsordningar.

Institutet Europabolag kan bildas på fyra sätt:

  • Genom fusion.
  • Genom bildande av ett holdingbolag.
  • Genom bildande av ett gemensamt dotterbolag.
  • Genom ombildning av ett nationellt aktiebolag.

Ett Europabolag ska ha ett aktiekapital på minst 120 000 euro. Dess säte ska anges i bolagsordningen och vara den plats där huvudkontoret finns, dvs. dess faktiska säte.