Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

Europese vennootschap

De Europese vennootschap, ook aangeduid onder haar Latijnse naam „Societas Europaea” of SE, is een vennootschap naar EU-recht. Zij heeft haar eigen rechtskader en kan als zelfstandige marktdeelnemer in de gehele EU optreden.

In 2001 heeft de EU, na ongeveer 30 jaar onderhandelingen, de verordening betreffende het statuut van de Europese vennootschap  en de hiermee verband houdende richtlijn over de medezeggenschapsrechten van de werknemers van Europese vennootschappen aangenomen.

Deze wetgeving is in 2004 in werking getreden. Zij heeft ten doel de administratieve kosten van ondernemingen te verlagen, biedt hen een juridische structuur voor hun grensoverschrijdende activiteiten binnen de EU en helpt hen om bepaalde juridische en praktische problemen in verband met 28 verschillende rechtsorden te vermijden.

Het statuut van de Europese vennootschap noemt vier manieren waarop een SE kan worden opgericht:

  • oprichting via fusie;
  • oprichting van een holding-SE;
  • oprichting van een dochter-SE;
  • omzetting van een bestaande naamloze vennootschap in een SE.

Het kapitaal van een SE bedraagt minimaal 120 000 EUR, en SE's moeten hun statutaire zetel en hun hoofdkantoor op dezelfde plaats hebben.