Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Eurooppayhtiö

Eurooppayhtiö, josta käytetään latinankielistä nimeä "Societas Europaea" tai lyhennettä SE, on EU:n lainsäädännön alainen yhtiö. Sillä on oma lainsäädäntökehys, ja se  on ainutlaatuinen taloudellinen toimija koko Euroopan unionin alueella.

Vuonna 2001 EU hyväksyi noin 30 vuoden neuvottelujen jälkeen asetuksen, jossa vahvistetaan eurooppayhtiön säännöt. Samaan kokonaisuuteen kuului direktiivi, jossa säädetään eurooppayhtiön työntekijöiden osallistumisesta.

Lainsäädäntö tuli voimaan vuonna 2004. Lainsäädännön tavoitteena on vähentää yritysten hallintokustannuksia, tarjota niiden rajat ylittävälle toiminnalle soveltuvan oikeudellisen rakenteen EU:n sisällä ja auttaa niitä välttämään joitain kahdestakymmenestäkahdeksasta eri oikeusjärjestelmästä aiheutuvia oikeudellisia ja käytännön rajoituksia.

Eurooppayhtiön sääntöjen mukaan eurooppayhtiö on mahdollista perustaa neljällä tavalla:

  • sulautumisen kautta;
  • perustamalla holding-yhtiö;
  • perustamalla yhteinen tytäryhtiö;
  • muuntamalla kansallisen lainsäädännön nojalla perustettu osakeyhtiö SE:ksi.

Eurooppayhtiön vähimmäispääoma on 120 000 euroa, ja sen kotipaikan on oltava paikka, jossa yhtiön keskushallinto eli sen kotipaikka sijaitsee.