Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Europæiske selskaber

Europæiske selskaber (eller »SE-selskaber« efter det latinske navn »Societas Europaea«) er selskaber oprettet i henhold til EU-lovgivningen. De er omfattet af en særskilt lovgivning, og kan operere som én økonomisk beslutningstager i hele EU.

Efter næsten 30 års drøftelser vedtog EU i 2001 forordningen om en statut for det europæiske selskab og det tilhørende direktiv om medarbejderindflydelse i europæiske selskaber.

Retsakterne trådte i kraft i 2004. SE-selskabsformen sigter på at nedsætte virksomhedernes administrative udgifter, give dem en juridisk struktur, der er egnet til deres grænseoverskridende aktiviteter inden for EU, og hjælpe dem med at undgå nogle af de juridiske og praktiske begrænsninger, som ligger i at skulle indordne sig efter 28 forskellige retssystemer.

I henhold til statutten for europæiske selskaber kan man stifte et europæisk selskab på fire måder:

  • ved fusionering
  • ved oprettelse af et holdingselskab
  • ved oprettelse af fælles datterselskaber
  • ved omdannelse af et nationalretligt aktieselskab.

Et europæisk selskab skal have en minimumskapital på 120 000 EUR, og selskabets hjemsted skal være beliggende samme sted som hovedkontoret,  dvs. ved hjemstedet.