Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Europeiska unionens organ

Europeiska unionens organ är offentligrättsliga organ som inrättats av EU för att utföra särskilda tekniska, vetenskapliga eller administrativa uppgifter. De är indelade i fyra grupper:

  1. Decentraliserade byråer utför tekniska och vetenskapliga uppgifter eller ledningsuppgifter som hjälper EU-institutionerna att skapa och genomföra politik. De inrättas på obestämd tid och finns i hela EU.
  2. Genomförandeorganen hjälper Europeiska kommissionen med handläggningen av EU-program. De inrättas för en viss tid och måste finnas på samma plats som kommissionen (antingen Bryssel eller Luxemburg).
  3. Europeiska atomenergigemenskapen (Euratom) med dess byråer och organ skapades för att samordna nationella kärnforskningsprogram för fredliga ändamål, ge kunskap, infrastruktur och finansiering för kärnenergi samt för att säkerställa tillräckliga och säkra leveranser av kärnenergi.
  4. Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT), ett oberoende EU-organ som syftar till att främja Europas förmåga att utveckla ny teknik genom att samla sina bästa vetenskapliga, affärs- och utbildningsresurser. Institutet ligger i Ungern.