Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

Agentschappen van de Europese Unie

De agentschappen van de Europese Unie (EU) zijn organen die door de EU zijn opgericht om specifieke technische, wetenschappelijke of beheerstaken te vervullen. Ze zijn onder te verdelen in vier groepen:

  1. Gedecentraliseerde agentschappen voeren technische, wetenschappelijke of leidinggevende taken uit die de EU-instellingen helpen bij het maken en uitvoeren van beleid. Ze zijn opgericht voor onbepaalde tijd en bevinden zich in de hele EU.
  2. Uitvoerende agentschappen die de Europese Commissie helpen EU-programma's te beheren. Ze zijn opgezet voor een vaste periode en moeten gevestigd zijn op dezelfde locatie als de Commissie (Brussel of Luxemburg).
  3. Agentschappen van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom) zijn opgericht om nationale nucleaire onderzoeksprogramma's voor vreedzame doeleinden te coördineren; om te voorzien in kennis, infrastructuur en financiering voor kernenergie; en om voldoende en veilige levering van nucleaire energie te waarborgen.
  4. Het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT), een onafhankelijk orgaan van de EU dat gericht is op het vermogen van Europa om nieuwe technologieën te ontwikkelen, door de beste bronnen voor wetenschap, bedrijfsleven en het onderwijs te bundelen. Het is gevestigd in Hongarije.