Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

EU-agenturer

Den Europæiske Unions (EU) agenturer er organer, der er oprettet af EU med henblik på at udføre nærmere bestemte tekniske, videnskabelige eller administrative opgaver. De er inddelt i fire grupper:

  1. Decentrale agenturer, der udfører tekniske, videnskabelige eller ledelsesmæssige opgaver, der bidrager til, at EU-institutionerne kan udarbejde og gennemføre politikker. De er oprettet på ubestemt tid og er placeret overalt i EU.
  2. Forvaltningsagenturer, der bistår Kommissionen med at administrere EU-programmerne. De er oprettet for en bestemt periode og skal være placeret samme sted som Kommissionen (enten Bruxelles eller Luxembourg).
  3. Agenturerne under Det Europæiske Atomenergifællesskab (EURATOM) blev oprettet med henblik på at koordinere de nationale atomforskningsprogrammer til fredelige formål, at tilvejebringe viden, infrastruktur og finansiering af atomkraft samt med henblik på at sikre tilstrækkelige og sikre forsyninger af atomenergi.
  4. Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) er et uafhængigt EU-organ, der søger at fremme Europas evne til at udvikle nye teknologier ved at samle kontinentets bedste videnskabelige, kommercielle og uddannelsesmæssige ressourcer. Det er beliggende i Ungarn.