Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Unionens åtgärd (Gusp)

EU:s operativa åtgärd, som är ett rättsligt instrument under avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen (Bestämmelser om en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik) avser ett operativt agerande som krävs av den internationella situationen från EU:s sida med nationella resurser och EU-resurser av olika slag (mänskliga resurser, expertis, finansiering, utrustning etc.) för att uppnå särskilda mål som fastställts av rådet.