Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

Optreden van de EU (GBVB)

Met het operationeel optreden van de EU (gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid - GBVB), een rechtsinstrument ingevolge titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie, wordt een door de internationale situatie vereiste operationele actie door de EU bedoeld waarbij nationale en EU-middelen (personele middelen, knowhow, financiële middelen, materiaal, enz.) worden aangewend om de doelstellingen, die door de Raad zijn vastgelegd, te bereiken.