Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Unionin toiminta (YUTP)

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osaston (Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka, YUTP) oikeudellinen väline, unionin operatiivinen toiminta, tarkoittaa EU-maiden operatiivista toimintaa, jota EU:n kansainvälinen toiminta edellyttää kansallisten ja EU:n voimavarojen (henkilöstö, taitotieto, rahoitus, välineistö jne.) keinoin, jotta neuvoston asettamat erityistavoitteet voidaan saavuttaa.