Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Naisten ja miesten välinen tasa-arvo

Naisten ja miesten välisen tasa-arvon periaate vahvistettiin vuonna 1957 Rooman sopimuksessa palkkatasa-arvon osalta. Tämän jälkeen annettiin joukko EU:n lakeja (direktiivejä), joilla tasa-arvon periaatteen soveltamisalaa laajennettiin koskemaan työoloja, sosiaaliturvaa, tavaroiden ja palvelujen saatavuutta, äitiyssuojelua ja vanhempainlomaa. Lissabonin sopimuksessa tasa-arvon periaatteen vahvistettiin kuuluvan EU:n yhteisiin arvoihin.

Komissio hyväksyi naisten ja miesten tasa-arvostrategian vuosiksi 2010-2015 käyttäen perustana etenemissuunnitelmaa kaudelle 2006-2010 ja määrittelemällä suunnitellut tärkeimmät toimet mukaan luettuna seuraavien edistäminen:

  • naisten ja miesten yhdenvertainen taloudellinen riippumattomuus;
  • sama palkka samanarvoisesta työstä;
  • tasa-arvo päätöksenteossa;
  • ihmisarvo, koskemattomuus sekä sukupuoleen perustuvan väkivallan lopettaminen;
  • sukupuolten tasa-arvon edistäminen EU:n ulkopuolella;
  • horisontaaliset kysymykset (sukupuoliroolit, mukaan luettuna miehen rooli, lainsäädäntö ja hallintovälineet).

Vuonna 2010 käynnistetty Eurooppalainen Progress-mikrorahoitusjärjestely edistää rahoituksen saatavuutta heikommassa asemassa oleville henkilöille, mukaan luettuna naiset. Siitä on tullut osa työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskevaa ohjelmaa (EaSI) kaudelle 2014-2020.