Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Ligebehandling af mænd og kvinder

Princippet om ligestilling mellem kvinder og mænd blev oprettet i Romtraktaten i 1957, med hensyn til lige løn for lige arbejde. Siden da har en række EU-love (traktater) udvidet princippet om ligestilling til også at omfatte arbejdsvilkår, social sikring, adgang til goder og serviceydelser samt til beskyttelse af barsels- og forældreorlov. Princippet om ligestilling som en fælles værdi blev stadfæstet i Lissabontraktaten.

Kommissionen har vedtaget strategien for ligestilling mellem kvinder og mænd for perioden 2010-2015, som bygger på køreplanen og skitserer de planlagte nøgleaktioner, herunder fremme af:

  • lige økonomisk uafhængighed mellem kvinder og mænd
  • lige løn for lige arbejde
  • ligestilling i beslutningstagning
  • værdighed, integritet og udryddelse af kønsbestemt vold
  • fremme af ligestilling mellem kønnene uden for EU
  • horisontale emner (kønsroller, herunder mænds rolle, lovgivning og redskaber til regeringsførelse).

Den europæiske mikrofinansieringsordning Progress, der blev oprettet i 2010, gør det lettere at opnå finansiering for udsatte personer, herunder kvinder. Ordningen er blevet en del af programmet for beskæftigelse og social innovation (EaSI) for 2014-2020.