Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Yhtäläiset mahdollisuudet

EU perustuu arvomaailmalle, johon sisältyy yhdenvertaisuus (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 2 artikla ja 3 artiklan 3 kohta). Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 8 artiklassa EU valtuutetaan ottamaan käyttöön toimenpiteitä eriarvoisuuden poistamiseksi ja sitä kehotetaan kaikissa politiikoissaan edistämään naisten ja miesten välistä tasa-arvoa.

SEUT 153 artiklassa tuetaan EU:n toimia yhtäläisten mahdollisuuksien alalla ja yhdenvertaista kohtelua työhön ja ammatteihin liittyvissä asioissa, ja 157 artiklassa tunnustetaan periaate, että naisten ja miesten tulisi saada samaa palkkaa samasta työstä.

EU:n perusoikeuskirjassa, joka on Lissabonin sopimuksen liite, on kappale nimeltä ˮYhdenvertaisuusˮ. Siinä esitellään syrjimättömyyden, naisten ja miesten välisen tasa-arvon ja kulttuurillisen, uskonnollisen ja kielellisen monimuotoisuuden periaatteet. Se kattaa myös lasten, vanhusten ja vammaisten oikeudet.