Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Ympäristö

EU:n ympäristöpolitiikka perustuu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 191 artiklaan. Sen tavoitteena on ympäristön laadun säilyttäminen, suojelu ja parantaminen sekä ihmisten terveyden suojelu. Siinä kiinnitetään huomiota myös luonnonvarojen harkittuun ja järkevään käyttöön. Lisäksi pyritään kansainvälisesti edistämään toimenpiteitä, joilla puututaan alueellisiin tai maailmanlaajuisiin ympäristöongelmiin, ja varsinkin ilmastonmuutoksen torjumista. Ympäristöpolitiikan perusperiaatteet ovat ennalta varautuminen, ennalta ehkäisevät toimet, vahinkojen torjuminen niiden lähteellä ja nk. saastuttaja maksaa -periaate.

Vuonna 2013 EU:ssa hyväksyttiin seitsemäs ympäristöä koskeva toimintaohjelma, jota EU noudattaa ympäristöpolitiikassaan vuoteen 2020 asti. Ympäristöä koskevassa toimintaohjelmassa määritetään pitkän aikavälin visio EU:n tavoitteesta vuoteen 2050 mennessä. Siinä keskitytään kolmeen ensisijaiseen toiminta-alaan:

  1. luonnonpääoma: hedelmällisen maaperän, tuottavan maan ja merien, makean veden ja puhtaan ilman sekä monimuotoisuuden suojelu, säilyttäminen ja vahvistaminen
  2. resurssitehokas talous: EU:n ilmasto- ja energiapakettien täysimääräinen täytäntöönpano; tavaroiden ympäristöominaisuuksien parantaminen ja kulutuksen ympäristövaikutuksen vähentäminen
  3. terveellinen ympäristö terveille ihmisille.