Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Näringslivspolitik

Målet med EU:s näringslivspolitik är att göra det lättare att etablera och utveckla företag, särskilt små och medelstora företag. Politiken har fått ny drivkraft på senare år i och med att små och medelstora företag har konstaterats spela en särskilt viktig roll i att skapa arbetstillfällen.

År 2008 antogs ”Small Business Act” för Europa: en samling med 10 principer för att förbättra företagsmiljön och lätta på den stora regleringsbördan för små och medelstora företag. Lagen sågs över 2011. Nya åtgärder infördes för att bemöta utmaningar från den ekonomiska krisen, med fokus på fyra prioritetsområden: mindre börda på företagen, tillgång till finansiering, tillträde till marknaden och främjande av entreprenörskap.

Handlingsplanen för företagande 2020 antogs år 2013. Den är inriktad på sex områden:

  • Tillgång till finansiering.
  • Stöd i små och medelstora företags uppstart- och utvecklingsfaser.
  • Uppmuntran av företag att ta till sig informations- och kommunikationsteknik.
  • Enklare överlåtelse av ägande till företag.
  • En andra chans för hederliga företagare efter konkurs.
  • Mindre administration.

I planen betonas också vikten av utbildning för att fostra nya generationer av företagare. Detta anknyter till ett av huvudinitiativen i Europa 2020-strategin, ”Agenda för ny kompetens och nya arbetstillfällen”.