Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Yrityspolitiikka

EU:n yrityspolitiikan tavoitteena on luoda ympäristö, joka helpottaa yritystoiminnan aloittamista ja kehittämistä sekä erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yritykset). Politiikka on saanut uutta pontta viime vuosina, kun pk-yritysten keskeinen merkitys erityisesti työpaikkojen luomisessa on tunnustettu.

Vuonna 2008 hyväksyttiin eurooppalaisia pk-yrityksiä tukeva ”Pienet ensin” -aloite, jonka tavoitteena on parantaa liiketoimintaympäristöä ja vähentää pk-yritysten sääntelyrasitusta. Sitä tarkistettiin vuonna 2011. Jotta voitaisiin vastata talouskriisistä aiheutuviin haasteisiin, määritettiin uusia toimia, jotka keskittyvät neljään pääalueeseen: yrityksille aiheutuvien rasitteiden vähentäminen, rahoituksen saanti, markkinoille pääsy sekä yrittäjyyden edistäminen.

Yrittäjyys 2020 -toimintasuunnitelma hyväksyttiin vuonna 2013. Se keskittyy kuuteen alueeseen:

  • Rahoituksen saanti
  • Uusien yritysten ja pk-yritysten kehitysvaiheiden tukeminen
  • Yritysten rohkaiseminen omaksumaan informaatio- ja viestintäteknologioita
  • Yrityksen omistuksen siirtämisen helpottaminen
  • Toinen mahdollisuus rehellisille yrittäjille konkurssin jälkeen
  • Byrokratian vähentäminen

Suunnitelmassa painotetaan myös koulutuksen merkitystä uusien yrittäjäsukupolvien kasvattamiseksi. Tämä liittyy Eurooppa 2020 ‑strategian lippulaivahankkeeseen ”Uuden osaamisen ja työllisyyden ohjelma”.