Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Erhvervspolitik

EU's erhvervspolitik har til hensigt at skabe et miljø, der tilskynder til oprettelse og udvikling af nye virksomheder, særligt små og mellemstore virksomheder (SMV'er). Politikken har fået ny fremdrift i de senere år med anerkendelsen af den centrale rolle, som små og mellemstore virksomheder spiller, navnlig med hensyn til jobskabelse.

»Small Business Act« for Europa blev vedtaget i 2008 og er et sæt af 10 principper, der har til hensigt at fremme virksomhedsmiljøet og forenkle de lovgivningsmæssige rammer for SMV'er. Loven blev revideret i 2011. For at reagere på udfordringer, som følger af den økonomiske krise, blev der iværksat nye tiltag med fokus på fire prioriterede områder: forenkling af reglerne for virksomheder, forbedring af adgangen til finansiering, forbedring af adgangen til markeder og fremme af iværksætterånden.

Iværksætteri 2020-handlingsplanen blev vedtaget i 2013. Den har fokus på følgende seks områder:

  • adgang til finansiering
  • støtte til SMV'er i opstarts- og vækstfasen
  • opfordring til virksomheder til at anvende informations- og kommunikationsteknologi
  • nemmere overdragelse af virksomhedsejerskab
  • en ny chance for ærlige iværksættere efter konkurs
  • mindre bureaukrati.

Planen fremhæver også betydningen af uddannelse til fremme af nye generationer af iværksættere og understøtter flagskibsinitiativet i Europa 2020-strategien: »En dagsorden for nye kvalifikationer og nye job«.