Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Udvidelse

EU består i øjeblikket af 28 lande. Ud over de seks oprindelige medlemsstater, Belgien, Frankrig, Italien, Luxembourg, Nederlandene og Tyskland, er 22 lande blevet medlemmer af EU:

  • 1973: Danmark, Irland og Det Forenede Kongerige
  • 1981: Grækenland
  • 1986: Portugal og Spanien
  • 1995: Finland, Sverige og Østrig
  • 2004: Cypern, Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn
  • 2007: Bulgarien og Rumænien
  • 2013: Kroatien.

Albanien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Montenegro, Serbien og Tyrkiet har status af kandidatlande.

Tiltrædelsesforhandlingerne med Island blev indledt i juli 2010 og derefter stillet i bero af den islandske regering i maj 2013. I marts 2015 trak Island deres ansøgning om EU-medlemskab tilbage.

Bosnien-Hercegovina og Kosovo (som defineret ved FN's Sikkerhedsråds resolution 1244) har status af potentielle kandidatlande.