Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Fördjupat samarbete

Det fördjupade samarbetet är ett förfarande där minst nio EU-länder tillåts att upprätta avancerad integration eller samarbete, på ett område inom EU:s strukturer men utan att de andra EU-länderna är inblandade. På så sätt kan länderna röra sig i en annan takt och mot andra mål än länderna utanför områdena med fördjupat samarbete. Förfarandet är utformat för att undvika handlingsförlamning, där ett förslag blockeras av ett enskilt land eller en liten grupp länder som inte vill ingå i initiativet. Det möjliggör emellertid inte för några utökade befogenheter utöver de som tillåts i EU-fördragen.

Tillstånd att gå vidare med fördjupat samarbete beviljas av rådet, på förslag från kommissionen och efter erhållet medgivande från Europaparlamentet.

I februari 2013 användes det här förfarandet på områdena skilsmässolagstiftning och patent, och det är godkänt för området skatt på finansiella transaktioner.