Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

Nauwere samenwerking

Nauwere samenwerking is een procedure waarbij het een minimum van 9 EU-landen toegestaan wordt een geavanceerde integratie of samenwerking op een bepaald gebied binnen EU-structuren op te zetten, zonder dat de andere EU-landen daarbij worden betrokken. Hierdoor kunnen ze met een verschillende snelheid en naar verschillende doelen bewegen dan anderen buiten de gebieden van deze nauwere samenwerking. De procedure is ontwikkeld om verlamming te doorbreken, wanneer een voorstel wordt afgewezen door een afzonderlijk land of een kleine groep van landen die geen deel willen uitmaken van het initiatief. Het geeft echter geen toestemming voor een uitbreiding van bevoegdheden buiten de limieten van de EU-Verdragen.

Machtiging tot nauwere samenwerking wordt verleend door de Raad, op een voorstel van de Commissie en na goedkeuring door het Europees Parlement.

Sinds februari 2013 wordt deze procedure gebruikt op het gebied van echtscheidingsrecht en octrooien, en is ze goedgekeurd op het gebied van een belasting op financiële transacties.