Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Forstærket samarbejde

Forstærket samarbejde er en procedure, hvor mindst 9 EU-lande har mulighed for at udbygge integrationen eller samarbejdet på et bestemt område inden for EU's rammer uden at involvere de andre EU-lande. Samarbejdet gør det muligt at gå frem med en anden hastighed og sætte andre mål end dem, der gør sig gældende uden for det forstærkede samarbejde. Proceduren er indført for at overvinde lammelser i tilfælde, hvor et forslag blokeres af et enkelt land eller en mindre gruppe lande, der ikke ønsker at være en del af initiativet. Forstærket samarbejde muliggør imidlertid ikke udvidelse af de beføjelser, der er reguleret i EU-traktaterne.

Bemyndigelse til at indlede et forstærket samarbejde gives af Rådet efter forslag fra Kommissionen og efter godkendelse af Europa-Parlamentet.

Siden februar 2013 er denne procedure blevet anvendt inden for skilsmisselovgivning og patentret, og den er godkendt til anvendelse inden for beskatning af finansielle transaktioner.