Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Energi

I artikel 194 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) föreskrivs det att energi är en befogenhet som delas mellan EU-länder och EU. Varje EU-land har dock kvar rätten att ”bestämma villkoren för utnyttjandet av dess energikällor, dess val mellan olika energikällor eller energiförsörjningens allmänna struktur”.

De främsta målen med EU:s energipolitik är att

  • garantera att energimarknaden fungerar,
  • garantera energiförsörjningen,
  • främja energieffektivitet och energibesparingar samt utveckling av nya och förnybara energikällor,
  • främja sammankopplade energinät.

EU är angelägen om att innan år 2050 minska växthusgasutsläppen till 80-95 % under 1990 års nivåer när det gäller nödvändiga minskningar som görs av utvecklade länder som en grupp. I kommissionens ”energifärdplan för 2050” bemöter man de utmaningar som uppkommer vid uppfyllandet av EU:s mål om minskade koldioxidutsläpp, samtidigt som man garanterar energiförsörjningen och konkurrenskraften.