Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Energia

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 194 artiklassa  todetaan, että EU-mailla ja EU:lla on jaettu toimivalta energiaan liittyvissä asioissa. Jokaisella EU-maalla on kuitenkin oikeus ”määrittää ehdot omien energiaresurssiensa hyödyntämiselle ja oma valintansa eri energialähteiden välillä sekä energiatuotantonsa yleisrakenne”.

EU:n energiapolitiikan keskeisimmät tavoitteet:

  • varmistaa energiamarkkinoiden toimivuus
  • varmistaa energian toimitusvarmuus
  • edistää energiatehokkuutta ja energiansäästöä sekä kehittää uusiin ja uusiutuviin energialähteisiin perustuvia energiamuotoja
  • edistää energiaverkkojen yhteenliittämistä.

EU on sitoutunut supistamaan kasvihuonepäästöjä 80-95 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2050 mennessä osana tarvittavia vähennyksiä, jotka teollisuusmaiden on tehtävä ryhmänä. Komission Energia-alan etenemissuunnitelmassa 2050 käsitellään EU:n vähähiiliseen talouteen siirtymisen tavoitteiden tuomia haasteita sekä turvataan energiansaanti ja kilpailukyky.