Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Energi

Artikel 194 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) fastsætter, at energi er en delt kompetence mellem EU-landene og EU. Hvert EU-land bevarer dog retten til at »fastsætte betingelserne for udnyttelsen af landets energiressourcer, valget mellem forskellige energikilder og den generelle sammensætning af energiforsyningen«.

Hovedformålene med EU's energipolitik er at:

  • sikre, at energimarkedet fungerer
  • sørge for energiforsyningssikkerheden
  • fremme energieffektivitet og energibesparelser såvel som udvikling af nye og vedvarende energikilder
  • fremme sammenkobling af energinetværkerne.

EU har forpligtet sig til at reducere drivhusgasemissionerne med 80-95 % i forhold til 1990-niveauerne inden 2050 i forbindelse med de nødvendige reduktioner, som de udviklede lande skal foretage som gruppe. I »energikøreplan 2050« undersøger Kommissionen de udfordringer, der er forbundet med at opfylde EU's dekarboniseringsmål og garantere energiforsyningssikkerheden og konkurrenceevnen