Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Sysselsättningskommittén

Artikel 150 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt fastställer rådets upprättande av sysselsättningskommittén för att ge råd till EU:s arbetsmarknadsministrar och socialministrar i rådet (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor).

Kommittén hjälper till med samordningen av sysselsättnings- och arbetsmarknadspolitik i EU-länderna. Den spelar en avgörande roll när det gäller att ge råd om sysselsättningsaspekter i den europeiska terminen.

Dess huvuduppgifter är att

  • stödja rådet (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor) i det arbete som är kopplat till den europeiska terminen (riktlinjer för sysselsättning, landsspecifika rekommendationer för sysselsättningspolitik, yttranden om nationella reformprogram, o.s.v.),
  • förbereda den gemensamma sysselsättningsrapporten,
  • förbereda utkast till slutsatser om den årliga tillväxtöversikten från rådet (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor),
  • tillhandahålla multilateral övervakning av EU-länders genomförande av landsspecifika rekommendationer och förbereda nästa års rekommendationer.

Kommittén formulerar även yttranden på förfrågan från antingen rådet eller kommissionen, eller på eget initiativ.

Den består av två företrädare för varje EU-land samt två företrädare för kommissionen. Den rådgör med arbetsmarknadens parter på europeisk nivå i syfte att utföra sitt arbete med lyckat resultat.