Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

Comité voor de werkgelegenheid

Artikel 150 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie voorziet in de oprichting van het Comité voor de werkgelegenheid door de Raad om ministers van Werkgelegenheid en Sociale Zaken van de EU in de Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken (EPSCO) te adviseren.

Het comité helpt bij de coördinatie van het beleid van de landen van de Europese Unie (EU) inzake werkgelegenheid en arbeidsmarkt. Het heeft een belangrijke rol in advisering over de werkgelegenheidsaspecten van het Europees semester.

De belangrijkste taken van het comité zijn:

  • het bijstaan van de EPSCO bij haar werk in verband met het Europees semester (werkgelegenheidsrichtsnoeren, landenspecifieke beleidsaanbevelingen, advies met betrekking tot nationale hervormingsprogramma's, etc.);
  • voorbereiding van het gezamenlijk verslag over de werkgelegenheid;
  • voorbereiding van ontwerpconclusies van de EPSCO inzake de jaarlijkse groeianalyse;
  • verzorging van multilateraal toezicht op de invoering van landenspecifieke beleidsaanbevelingen van EU-landen en voorbereiding van deze aanbevelingen voor het komende jaar.

Het comité formuleert ook adviezen op verzoek van de Raad of de Commissie of op eigen initiatief.

Het is samengesteld uit twee vertegenwoordigers per EU-land en twee vertegenwoordigers van de Commissie. Het raadpleegt de sociale partners op Europees niveau om zijn taken met succes te kunnen vervullen.