Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Työllisyyskomitea

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 150 artiklassa perustetaan neuvoston työllisyyskomitea neuvomaan EU:n työ- ja sosiaaliministereitä TSTK-neuvostossa (työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvosto).

Komitea auttaa EU-maiden työllisyys- ja työmarkkinapolitiikoiden koordinoinnissa. Sillä on keskeinen rooli eurooppalaisessa ohjausjaksossa, missä se antaa neuvoja työllisyysnäkökohdissa.

Sen pääasiallisia tehtäviä ovat

  • avustaa TSTK-neuvostoa sen eurooppalaista ohjausjaksoa koskevissa tehtävissä (työllisyyden suuntaviivat, maakohtaiset työllisyyspolitiikan suositukset, lausunnot kansallisista uudistusohjelmista jne.),
  • valmistella yhteinen työllisyysraportti,
  • valmistella luonnos TSTK-neuvoston vuotuista kasvuselvitystä koskevista johtopäätöksistä,
  • antaa monenvälistä valvontaa EU-maiden maakohtaisten työllisyyspolitiikoiden suositusten täytäntöönpanossa ja valmistella seuraavan vuoden maakohtaiset suositukset.

Komitea antaa myös lausuntoja neuvoston tai komission pyynnöstä tai omasta aloitteestaan.

Se koostuu kahdesta kunkin EU-maan edustajasta ja kahdesta komission edustajasta. Se kuulee työmarkkinaosapuolia eurooppalaisella tasolla pystyäkseen hoitamaan työnsä menestyksekkäästi.