Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Beskæftigelsesudvalget

Artikel 150 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde bestemmer, at Rådet opretter beskæftigelsesudvalget, der skal rådgive EU's arbejds- og socialministre i Rådet for Beskæftigelse og Socialpolitik (EPSCO).

Udvalget bistår ved samordningen af Den Europæiske Unions (EU) landes beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikker. Det spiller en central rolle i rådgivningen af det europæiske semester om beskæftigelsesforhold.

Udvalgets vigtigste opgaver omfatter at:

  • bistå EPSCO i dets arbejde vedrørende det europæiske semester (beskæftigelsesretningslinjer, landespecifikke henstillinger om beskæftigelsespolitik, udtalelser om nationale reformprogrammer osv.)
  • udarbejde den fælles beskæftigelsesrapport
  • udarbejde et udkast til EPSCO-konklusioner om den årlige vækstundersøgelse
  • yde multilateral overvågning af EU-landenes gennemførelse af de landespecifikke henstillinger og udarbejde næste års landespecifikke henstillinger.

Udvalget afgiver også udtalelser på Rådets eller Kommissionens anmodning eller på eget initiativ.

Det består af to repræsentanter for hvert EU-land og to repræsentanter fra Kommissionen. Det hører arbejdsmarkedets parter på EU-plan med henblik på vellykket udførsel af sit arbejde.