Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Sysselsättning

Enligt fördraget om EU:s funktionssätt måste EU och EU-länderna arbeta för att utveckla en samordnad strategi för sysselsättning och främja en kompetent, utbildad och anpassningsbar arbetskraft som är lyhörd för förändringar på arbetsmarknaden.

Detta görs huvudsakligen genom den europeiska sysselsättningsstrategin som främjar samarbete mellan länder, samordning av nationell politik och deltagande av lokala myndigheter, fackföreningar och arbetsgivarorganisationer.

Det ekonomiska stödet till sysselsättningspolitiken ges genom olika instrument. Bland annat är det ett prioritetsområde för Europeiska socialfonden, som ingår i den europeiska sysselsättningsstrategin.

I det nya programmet för sysselsättning och social innovation (Easi) 20142020 sammanförs tre olika EU-program som förvaltades separat mellan 2007 och 2013: Progress, Eures och Progress för mikrokrediter. Syftet med Easi är att uppmuntra till yrkesmässig rörlighet och tillhandahålla målinriktade mikrokrediter till de mer sårbara.