Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Työllisyys

EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaan unionin ja EU:n valtioiden on työskenneltävä yhdessä kehittääkseen yhteensovitetun työllisyysstrategian ja tukeakseen ammattitaitoista, koulutettua ja sopeutumiskykyistä työvoimaa, joka reagoi työmarkkinoiden muutoksiin.

Tämä tehdään pääasiassa Euroopan työllisyysstrategian kautta; strategia edistää maiden välistä yhteistyötä, kansallisten politiikkojen koordinointia ja paikallisviranomaisten, liittojen ja työnantajajärjestöjen osallistumista.

Työllisyyspolitiikan taloudellinen tuki tulee useiden välineiden kautta, mukaan luettuna Euroopan sosiaalirahaston painopistealueet, jotka ovat osa Euroopan työllisyysstrategian tavoitteita.

Työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskeva uusi ohjelma (EaSI) kaudelle 2014-2020 yhdistää kolme EU:n ohjelmaa, joita hallinnoitiin erikseen kaudella 2007-2013: PROGRESS, EURES ja Progress-mikrorahoitusjärjestely. EaSI:n tavoitteena on kannustaa ammatilliseen liikkuvuuteen ja tarjota kohdistettua mikrorahoitusta heikommassa asemassa oleville.