Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Beskæftigelse

I henhold til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde skal Unionen og EU-landene arbejde på at udvikle en samordnet strategi for beskæftigelse og på at fremme en veluddannet, velkvalificeret og smidig arbejdsstyrke, som kan reagere på ændringer i arbejdsmarkederne.

Dette sker primært igennem Den Europæiske Beskæftigelsesstrategi (EBS), som har til formål at fremme samarbejdet mellem medlemslandene, sikre koordineringen af nationale politikker og inddrage lokale myndigheder, arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer.

Beskæftigelsespolitikken støttes økonomisk igennem forskellige instrumenter, herunder Den Europæiske Socialfonds (ESF) prioriterede områder, som hører under EBS's målsætninger.

Det nye Program for Beskæftigelse og Social Innovation (EaSI) 2014-2020 forener tre individuelle EU-programmer, der kørte fra 2007-2013: Progress, EURES og Progress Mikrofinansiering. EaSI sigter mod at fremme jobmobiliteten og tilbyde målrettet mikrofinansiering til de mere udsatte personer.