Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Koulutus

Jokaisella jäsenvaltiolla on vastuu omista koulutusjärjestelmistään ja opetusohjelmiensa sisällöstä. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 165 artiklan mukaan EU:n tehtävänä on myötävaikuttaa korkealaatuisen koulutuksen kehittämiseen rohkaisemalla EU-maiden välistä yhteistyötä sekä tarvittaessa tukemalla ja täydentämällä jäsenvaltioiden toimintaa.

Eurooppa 2020 -strategiassa korostetaan opetuksen ja koulutuksen suurta merkitystä strategian tavoitteiden saavuttamisessa. EU:lla on keskeinen merkitys EU-maiden koulutusjärjestelmien kehittämiseen ja uudistamiseen tähtäävien toimien tukemisessa ja täydentämisessä. EU:n tason yhteisen työn tavoitteet, välineet ja järjestelyt on määritelty Eurooppalaisen koulutusyhteistyön strategisissa puitteissa (ET) 2020.

Tätä politiikkaa on täydennetty ERASMUS+-ohjelmalla (2014-2020), jonka puitteissa opiskelijat, harjoittelijat ja akateeminen henkilökunta voivat viettää aikaa ulkomailla lisätäkseen taitojaan ja parantaakseen työllistettävyyttään; lisäksi koulutuslaitokset voivat työskennellä yhdessä yli rajojen innovoidakseen ja parantaakseen koulutuksen laatua.