Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Uddannelse

Hvert EU-land har ansvaret for tilrettelæggelsen af uddannelsessystemerne og undervisningens indhold. I henhold til artikel 165 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) bidrager EU til udviklingen af et højt uddannelsesniveau ved at fremme samarbejdet mellem EU-landene og om nødvendigt ved at støtte og supplere landenes indsats.

Europa 2020-strategien fremhæver den vigtige rolle, uddannelse spiller for at nå strategiens målsætninger. EU spiller således en vigtig rolle i at støtte og supplere EU-landenes bestræbelser på at forbedre og modernisere uddannelsessystemerne. Målsætningerne, instrumenterne og de fælles arrangementer på EU-plan fremgår af den strategiske ramme Uddannelse 2020 (ET 2020).

Det politiske aspekt suppleres af ERASMUS+-programmet (2014-2020), der giver studerende, praktikanter og medarbejdere mulighed for at tage til udlandet for at forbedre deres kompetencer og beskæftigelsesegnethed; og det giver uddannelsesinstitutionerne mulighed for at samarbejde på tværs af grænser for at forny og forbedre kvaliteten af uddannelserne.