Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen koheesio

EU:n koheesiopolitiikan tavoitteena on alusta saakka ollut kaventaa unionin alueiden välisiä taloudellisia ja sosiaalisia eroja toisistaan hyvin poikkeavilla alueilla. Tähän tarkoitukseen käytetään rakennerahastoja, jotta Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet voidaan saavuttaa. Varat kohdistetaan seuraaviin ongelmakohtiin:

  • Alueille, joissa on vakavia ja pysyviä luontoon tai väestöön liittyviä haittoja (esim. erittäin alhainen väestötiheys, saari, rajaseutualueet ja vuoristoseudut),
  • Teollisen muutosprosessin kohteena oleville alueille,
  • Maaseutualueille.

Lissabonin sopimuksella lisättiin vielä kolmas ulottuvuus: alueellinen koheesio. Sen avulla pyritään hyödyntämään jokaisen alueet vahvuudet parhaalla mahdollisella tavalla osallistumalla siten EU:n kestävään ja tasapainoiseen kokonaiskehitykseen. Sen mukaan alue ja sen naapurina olevat lähialueet yhdessä suunnittelevat ja ottavat käyttöön optimaalisia ratkaisuja ongelmakohtiin, kuten liikenne, internet jne.

Koheesiotarpeet voidaan rahoittaa seuraavista lähteistä:

  • Euroopan aluekehitysrahasto
  • Euroopan sosiaalirahasto
  • Euroopan koheesiorahasto
  • Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto
  • Euroopan investointipankki.

Koheesiopolitiikan oikeusperustana ovat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen artiklat 174-178. EU hyväksyi monivuotisen rahoituskehyksen samaan aikaan, kun edellä mainittuja vuosille 2014-2020 tarkoitettua varoja koskevia määräyksiä otettiin käyttöön.