Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Økonomisk og social samt territorial samhørighed

En af EU's centrale målsætninger har fra starten været at reducere de økonomiske og sociale forskelle mellem de meget forskellige regioner i EU ved hjælp af samhørighedspolitikken. Unionen benytter strukturfondene til at nå målsætningerne i Europa 2020-strategien. Disse fonde varetager problemer i forbindelse med:

  • regioner med alvorlige og permanente naturlige eller demografiske handikap (for eksempel meget lav befolkningstæthed, øsamfund, grænseoverskridende områder og bjergområder)
  • områder, der er påvirket af industriel overgang
  • landområder.

Lissabontraktaten tilføjede en tredje dimension, territorial samhørighed. Den går ud på at få det bedste ud af hvert territoriums styrker og således bidrage til EU's overordnede bæredygtige og afbalancerede udvikling. I denne forbindelse skal et territorium og dets naboer i fællesskab planlægge og gennemføre de bedste løsninger på problemer såsom transport, internet osv.

Finansiering til samhørighedsformål er tilgængelig fra:

  • Den Europæiske Udviklingsfond
  • Den Europæiske Socialfond
  • Den Europæiske Samhørighedsfond
  • Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne
  • Den Europæiske Investeringsbank.

Artikel 174-178 i traktaten om EU's funktionsmåde fastlægger det juridiske grundlag for EU's samhørighedspolitik. For at være på linje med EU's flerårige finansielle ramme, vedtog EU en række nye forordninger, der regulerer de ovennævnte fonde i perioden 2014-2020.