Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Talous- ja rahaliitto (EMU)

Talous- ja rahaliitto (EMU) merkitsee EU:n valtioiden talous- ja rahapolitiikkojen yhdenmukaistamisprosessia, jonka tavoitteena on yhteisen rahan, euron, käyttöönottaminen. Se on kehittynyt kolmessa vaiheessa:

  • 1990-1993: pääomien vapaa liikkuvuus EU:n valtioiden välillä, talouspolitiikkojen tiiviimpi yhteensovittaminen ja keskuspankkien välinen tiivis yhteistyö.
  • 1994-1998: EU:n valtioiden talous- ja rahapolitiikkojen lähentyminen (hintatason vakauden ja terveen julkisen talouden varmistamiseksi) ja Euroopan rahapoliittisen instituutin (ERI) ja sen jälkeen Euroopan keskuspankin (EKP) perustaminen vuonna 1998.
  • Vuodesta 1999 lähtien: valuuttakurssien kiinnittäminen peruuttamattomasti euroon sekä yhteisen rahan käyttöönotto valuuttamarkkinoilla ja sähköisessä maksuliikenteessä. Euron käyttöönotto käteismaksuissa.

Tammikuuhun 2015 mennessä EU:n 28 jäsenvaltiosta 19 on ottanut käyttöön euron.

Vuoden 2008 kriisin jälkeen EU on vahvistanut merkittävästi talouden hallintajärjestelmiään havaitakseen, estääkseen ja korjatakseen ongelmallisia taloudellisia kehityssuuntauksia, kuten liialliset julkistalouden alijäämät, julkisen velan määrät ja makrotalouden epätasapainot.