Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Økonomisk og Monetær Union (ØMU)

ØMU'en er betegnelsen for den proces, hvor EU-landenes økonomiske og monetære politikker harmoniseres med henblik på at indføre en fælles valuta, euroen. Den blev gennemført i tre faser:

  • 1990-1993: fri bevægelighed af kapital mellem EU-landene, tættere koordinering af økonomiske politikker og tættere samarbejde mellem centralbanker
  • 1994-1998: konvertering af EU-landenes økonomiske og monetære politikker (for at sikre prisstabilitet og sunde offentlige finanser) samt oprettelsen af Det Europæiske Monetære Institut (EMI) og i 1998 Den Europæiske Centralbank (ECB)
  • Fra 1999: uigenkaldelig fastlåsning af valutakurserne og indførelsen af den fælles valuta på valutamarkederne og som elektroniske penge; indførelsen af eurosedler og -mønter.

Fra januar 2015 har 19 ud af 28 EU-lande euroen som valuta.

Siden krisen i 2008 har EU styrket det økonomiske forvaltningssystem betragteligt for bedre at kunne opdage, forebygge og afhjælpe problematiske økonomiske tendenser såsom uforholdsmæssigt store underskud på offentlige budgetter, den offentlige gæld eller makroøkonomiske ubalancer.