Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Utvecklingssamarbete

EU:s utvecklingssamarbete påbörjades samtidigt som Romfördraget undertecknades 1957, och medlemsstaternas utomeuropeiska länder och territorier var de första förmånstagarna. Genom åren har EU:s utvecklingssamarbete gradvis blivit mer omfattande. EU är nu världens främsta givare och arbetar med ungefär 160 länder.

Utvecklingssamarbetet måste utföras enligt principerna och målen för EU:s yttre åtgärder. Det huvudsakliga syftet är att minska och på lång sikt utrota fattigdomen i världen, genom att främja en hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling i utvecklingsländerna.

De ledande principerna för EU:s yttre åtgärder och utvecklingssamarbete finns i artikel 21 i fördraget om Europeiska unionen resp. artikel 208 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

EU:s instrument för att finansiera yttre åtgärder har genomgått en rationalisering på senare år. För perioden 20142020 kommer huvuddelen av finansieringen för utveckling från instrumentet för utvecklingssamarbete och från det europeiska grannskapsinstrumentet, utöver Europeiska utvecklingsfonden (finansierad av EU-länderna men inte från EU:s budget).