Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Kehitysyhteistyö

EU:n kehitysyhteistyö sai alkunsa samaan aikaan kuin Rooman sopimus allekirjoitettiin vuonna 1957, ja ensimmäiset edunsaajat olivat silloisten jäsenvaltioiden merentakaiset maat ja alueet. Vuosien kuluessa EU:n kehitysyhteistyön soveltamisala on kasvanut vaiheittain. EU on nyt maailman suurin lahjoittaja, joka työskentelee noin 160 valtion kanssa.

Kehitysyhteistyö on suoritettava EU:n ulkoisten toimien periaatteiden ja tavoitteiden mukaisesti. Sen tärkeimpänä tavoitteena on vähentää köyhyyttä ja pitkällä aikavälillä poistaa se maailmasta edistämällä kehitysmaiden kestävää taloudellista, sosiaalista ja ympäristöpoliittista kehitystä.

EU:n ulkoisten toimien ja kehitysyhteistyön johtoperiaatteet sisältyvät Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 21 artiklaan ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 208 artiklaan.

EU:n ulkoisten toimien rahoituksen välineitä on järkiperäistetty viime vuosina. Kaudella 2014-2020 kehitykseen käytettävissä oleva päärahoitus tulee kehitysyhteistyön rahoitusvälineestä (DCI) ja eurooppalaisesta naapuruuden ja kumppanuuden välineestä (ENPI) sekä lisäksi Euroopan kehitysrahastolta (rahoitettu EU-maiden toimesta mutta ei EU:n talousarviosta).