Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Udviklingssamarbejde

Begyndelsen på EU's udviklingssamarbejde faldt sammen med underskriften af Romtraktaten i 1957, og medlemsstaternes oversøiske lande og territorier var de første støttemodtagere. Anvendelsesområdet for EU's udviklingssamarbejde er blevet gradvist udvidet i løbet af årene. EU er nu den største donor i verden og samarbejder med omkring 160 lande.

Udviklingssamarbejdet er udført i overensstemmelse med principperne og målsætningerne for EU's foranstaltninger udadtil. Det vigtigste mål er at reducere, og på lang sigt at udrydde, fattigdommen i verden ved at fremme bæredygtig økonomisk, social og miljømæssig udvikling i udviklingslandene.

De vejledende principper for EU's foranstaltninger udadtil og EU's udviklingssamarbejder fremgår af henholdsvis artikel 21 i traktaten om Den Europæiske Union og artikel 208 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

EU's instrumenter til finansiering af foranstaltninger udadtil er blevet rationaliseret de seneste år. For perioden 2014-2020 kommer den største finansiering fra instrumentet til finansiering af udviklingssamarbejde og det europæiske naboskabsinstrument (ENI) samt Den Europæiske Udviklingsfond (der finansieres af EU-landene, men ikke fra EU's budget).