Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Fördjupning och utvidgning

Fördjupning och utvidgning är två idéströmningar som tillämpas när det gäller EU:s framtida utveckling.

Med tiden har Europeiska unionen gradvis omvandlats till något som siktar på att skapa en ”allt fastare sammanslutning” mellan de europeiska folken (artikel 1 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget)).

Begreppet ”fördjupning” syftar på denna allt fastare sammanslutning och används för den utökade integrationen i EU. Det har synts som starkast när det gäller EU:s övergång mot att bli en ekonomisk och monetär union (EMU) och införandet av den gemensamma valutan, euron.

Förespråkare av utvidgning anser att EU bör utökas gällande medlemskap men att medlemskapet inte ska vara lika starkt som det medlemskap som förespråkarna av fördjupning vill ha. EU har även lyckats utöka sig i sig självt, från 15 länder 2004 till 28 stycken 2013.